OPĆE ODREDBE

Podaci prodavača

Prodavač preko ove internetske stranice:
Naziv: NEROLI PURPUR d.o.o.
Adresa: Ulica Stjepana Ladiše 1
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb, Hrvatska
PDV ID-broj: 02143515619
Matični broj: 01797646
Kontaktna elektronička adresa: info@neyes.hr
Kontaktni broj telefona: +385 95 999 5555
Podaci o upisu u registar, odnosno drugu javnu evidenciju: Tvrtka je upisana u sudski registar 2003.

Web-mjesto

Uvjeti poslovanja namijenjeni su kupcima koji koriste web-mjesto: www.neyes.hr

Pravna načela

1. Prodavač poštuje načela zakonitosti i poštenosti prilikom upravljanja internetskom stranicom i prodaje proizvoda.
2. Prodavač postupa sukladno dobrim poslovnim običajima, a prilikom ispunjavanja svojih obveza uvažava brižljivost dobroga stručnjaka.
3. Prodavač poštuje načelo jasnoće te ovim uvjetima poslovanja jasno i razumljivo izvješćuje kupce o njihovim pravima.
4. Prodavač poštuje načelo razmjernosti prilikom obrade osobnih podataka. Obrađuju se samo one podaci koji su primjereni prema opsegu i s obzirom na svrhu za koju se prikupljaju te se prema potrebi dalje obrađuju. Zaštitu osobnih podataka prodavač uređuje sukladno Uvjetima privatnosti koji su objavljeni na internetskoj stranici i s kojima su kupci unaprijed upoznati.

UPORABA WEB-MJESTA

Značenje uporabe web-mjesta

Uporaba ovoga web-mjesta znači:
1. pregledavanje sadržaja na internetskoj stranici,
2. ispunjavanje obrazaca na internetskoj stranici,
3. naručivanje proizvoda na internetskoj stranici,
4. registraciju kupca,
5. uporabu internetske aplikacije,
6. mogućnost komentiranja kupaca,
7. druge vrste uporabe s obzirom na sadržaje web-mjesta.

Pravila uporabe web-mjesta

Kupci moraju odgovorno koristiti web-mjesto i bez uzrokovanja štete.

Zabranjeno je:

1. kršiti autorska prava trećih osoba, odnosno kršiti druga prava intelektualnoga vlasništva trećih osoba, 
2. kršiti osobna prava trećih osoba (vjerska, politička uvjerenja, zdravstveno stanje i druga, zakonom zaštićena, prava),
3. poticati mržnju ili nasilna djela,
4. poticati konzumiranje nedozvoljenih supstancija,
5. poticati phishing na internetu,
6. namjerno širiti viruse, crve, nedostatke, trojanske konje, oštećene datoteke, varke ili druge sadržaje, odnosno elemente uništavajuće ili varljive prirode,
7. koristiti web-mjesto u svrhu nezakonite razmjene datoteka preko naprednoga mrežnog povezivanja jednakovrijednih računala (peer-to-peer),
8. koristiti sustav za rudarenje bitcoina i drugih elektronskih valuta,
9. činiti druga djela koja krše ili potiču postupanje koje znači kršenje kaznenih propisa ili drugih važećih propisa i prava trećih osoba.

Odgovornosti kupca

1. Kupac je dužan napustiti web-mjesto ako se ne slaže s uvjetima poslovanja
2. Kupac je dužan koristiti web-mjesto tako da namjerno ili iz nemarnosti ne uzrokuje štetu web-mjestu ili prodavaču. 
3. Kupac može obavijesti prodavača o tehničkim smetnjama ili nefunkcioniranju internetske stranice, odnosno sadržaja ako prodavač ne otkrije smetnje ili nefunkcioniranje zbog vanjskih uzroka. A kad prodavaču može nastati šteta, kupac je dužan smjesta to učiniti.

Registracija kupca

1. Prilikom i nakon registracije kupac je dužan posredovati točne i istinite podatke. Zabranjena je bilo kakva zlouporaba tuđih osobnih podataka.
2. Kupac je dužan brižljivo čuvati primljeno korisničko ime i lozinku i ne smije ga posredovati trećim osobama.
3. Kupac je upoznat s tim da u slučaju uporabe neistinitih podataka ili zlouporabe tuđih osobnih podataka prodavač može pokrenuti odgovarajuće pravne postupke protiv njega.

Kupci se mogu registrirati ako su na dan registracije napunili najmanje 16 godina.

Odgovornosti prodavača

Prodavač odgovara za funkcioniranje internetske stranice i sadržaja koje nudi, osim u slučaju više sile ili drugih uzroka na koje ne može utjecati. Prodavač se trudi brzo uklanjati tehničke i sadržajne pogreške u svrhu omogućavanja nesmetane uporabe internetske stranice i sadržaja. 
Prodavač ne preuzima odgovornost i kupac ne može zahtijevati eventualni povrat štete koja bi mu mogla iz toga nastati u ovim slučajevima:
1. šteta koju kupac pretrpi prilikom nepravilne uporabe web-mjesta ili prilikom neuvažavanja ovih uvjeta poslovanja
2. gramatičke pogreške u tekstovima
3. ako web-mjesto ne radi 24 sata, 7 dana tjedno 100 %
4. neodgovarajući sadržaj na internetskoj stranici (sadržaji na internetskoj stranici jesu informativne prirode i ni u kojem slučaju ne mogu zamijeniti mišljenja odgovarajućih stručnjaka, osim ako je to izričito napisano) 
5. poveznice na web-mjesta trećih osoba (za sadržaje na web-mjestima trećih osoba prodavač ne preuzima odgovornost, ali se obvezuje na brižljivo biranje poveznica).

PRODAJA PROIZVODA

Ponuda proizvoda

Proizvodi su detaljno predstavljeni u ponudi koja je dostupna na internetskoj stranici prodavača. Prodavač na internetskoj stranici definira svojstva i cijenu proizvoda, zalihe, eventualne popuste i akcije, načine narudžbe i plaćanja te prava kupaca. Kupac je, prije no što potvrdi narudžbu, upoznat s ovim uvjetima poslovanja te se prilikom narudžbe slaže s njima. Kupac je upoznat s time da se s potvrđivanjem uvjeta poslovanja i narudžbe proizvoda prodajni ugovor smatra sklopljenim.

Postupak kupnje

Kupac odabere proizvod u internetskoj prodavaonici. Sustav ga upozorava da je proizvod dodan u košaricu. Kupac može izabrati nastavak kupnje ili pregled košarice. U košarici su kupcu na raspolaganju podaci o odabranim proizvodima, količini pojedinačnoga proizvoda, cijeni proizvoda bez PDV-a i vrijednost PDV, eventualnome popustu ukupnome iznosu kupnje. Ako kupac želi koristiti besplatnu poštarinu, sustav ga upozorava koliki mora biti iznos kupnje za posebnu povoljnost. Kupac iz košarice može nastaviti s kupnjom ili kliknuti na gumb Nastavi s narudžbom. Ako kupac nastavi s narudžbom, sustav ga preusmjerava na idući korak, tj. Podaci kupca. Na tom se mjestu kupac može registrirati ili prijaviti s već postojećim korisničkim imenom i lozinkom te nastaviti na idući korak, gdje pregledava podatke za račun te bira Način dostave i Način plaćanja. Prilikom izbora načina plaćanja kupcu se ispisuju dodatni popusti, ovisno o odabranome načinu plaćanja. Klikom na gumb Nastavi kupac prelazi na posljednji korak. Kupac ima na raspolaganju pregled svojih osobnih podataka. Prije završetka narudžbe kupac potvrđuje da je riječ o narudžbi s obvezom plaćanja te da je upoznat s uvjetima poslovanja i uvjetima privatnosti.

Cijene proizvoda

1. Sve su cijene navedene u Kn. Pored cijena navedeno je sadrže li PDV ili ne.
2. Prodavač može mijenjati cijene i važe smjesta nakon objave. Za već potvrđene narudžbe ostaju na snazi cijene iz narudžbe.
3. Popusti i promotivni kôdovi ne zbrajaju se, osim ako je drukčije navedeno.

Plaćanje proizvoda

Prodavač osigurava mogućnost plaćanja proizvoda nabrojanim načinima plaćanja:

  1. nalog za plaćanje (predračun)
  2. plaćanje po pouzeću (kupac plaća dostavnoj službi)
  3. Pay Pal
  4. kreditna kartica

Kupac prima račun za naručene proizvode fizički, prilikom preuzimanja naručenih proizvoda. Prodavač čuva račune i prodajni ugovor na sjedištu tvrtke 10 godina u fizičkom obliku. Račun je svakome kupcu dostupan uz prethodni pisani zahtjev na kontaktnoj elektroničkoj adresi ili običnoj adresi prodavača.

Rok za dostavu proizvoda

Rok za dostavu proizvoda koji su na zalihi jest do najviše 5 radnih dana od primitka plaćanja, odnosno narudžbe. U slučaju poteškoća s isporukom odabranoga proizvoda ili produljenja roka dostave, prodavač odgovarajuće izvješćuje kupca o tome i prema potrebi s njim dogovara produljenje roka za dostavu ili zamjenu proizvoda, odnosno na drukčiji način udovoljava zahtjevima, odnosno potrebama kupca.

Rok za dostavu proizvoda koji nisu na zalihi jest do najviše 30 radnih dana od primitka plaćanja, odnosno narudžbe. U slučaju poteškoća s isporukom odabranoga proizvoda ili produljenja roka dostave, prodavač odgovarajuće izvješćuje kupca o tome i prema potrebi s njim dogovara produljenje roka za dostavu ili zamjenu proizvoda, odnosno na drukčiji način udovoljava zahtjevima, odnosno potrebama kupca.

Kupac može i osobno preuzeti proizvode.
Adresa za osobno preuzimanje: Sky office, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontaktni broj telefona za osobno preuzimanje: +385 95 999 5555
Radno vrijeme za osobno preuzimanje: od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati

Troškovi dostave proizvoda

Troškovi dostave ovise o odabranoj vrsti dostave. Način dostave može se odabrati prije potvrđivanja narudžbe. Kupcu je prilikom pojedinačne vrste dostave na raspolaganju točan iznos dostave, koji je također obračunan na računu.

Reklamacije

U slučaju stvarne pogreške na proizvodu, kupac ima 60 dana vremena, i to od trenutka kad otkrije pogrešku, da o tome pisano obavijesti prodavača. Nakon isteka dvije godine od kupnje, stvarna se pogreška ne može reklamirati.
Reklamacija mora obuhvaćati:
1. kontaktne podatke kupca 
2. točno naveden proizvod ili više proizvoda 
3. pogrešku koja se reklamira 
4. priložen originalni račun 
5. proizvod koji se reklamira.

Kupac mora omogućiti pregled proizvoda prodavaču. Prodavač odgovara kupcu najkasnije u roku od 8 dana nakon primitka pisane reklamacije. U slučaju opravdanosti reklamacije, prodavač kupcu nudi uklanjanje pogreške, nov proizvod ili mogućnost odstupanja od ugovora.

Kupac može uputiti reklamacije u pisanom obliku na elektroničku adresu ili adresu prodavača, s naznakom Uvažavanje reklamacija:
Elektronička adresa: info@neyes.hr
Adresa: Neroli Purpur d.o.o., Ulica Stjepana Ladiše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Odstup od ugovora

1. Kupac može odstupiti od ugovora (kupnje) u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
2. Rok za odstupanje istječe u roku od 14 dana od dana kad kupac stekne fizički posjed nad proizvodom ili ga, umjesto kupca, stekne treća osoba koja nije prijevoznik i koju u tu svrhu odredi kupac. Dakle, u roku od 14 dana od primitka proizvoda (vrijedi datum uručenja na potvrdi o uručenju). Za ugovore u vezi s dostavom robe koja se sastoji od više komada ili pošiljki, rok za odstupanje počinje teći kad kupac stekne fizički posjed nad posljednjom pošiljkom ili komadom ili ga, umjesto kupca, stekne treća osoba koja nije prijevoznik i koju u tu svrhu odredi kupac.
3. Ako kupac odstupi od ugovora, prodavač mu bez nepotrebne odgode i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odstupanju od ugovora vraća sva zaprimljena plaćanja, uključujući trošak dostave. Prodavač vrši povrat jednakim sredstvom plaćanja kakvo se koristilo prilikom provedbe prvobitne transakcije, osim ako se s kupcem izričito i pisano dogovori drukčije (npr. nalog za odobrenje ili drugi oblik povrata).
4. Prodavač može zadržati plaćanje dok ne primi vraćenu robu ili dok kupac ne pošalje dokaz da je robu poslao natrag, ovisno o tome što se prije dogodi. Kupac vraća robu bez nepotrebne odgode i u svakome slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je kupac obavijestio prodavača o odstupanju od ugovora. Rok se uvažava ako kupac pošalje robu natrag prije isteka 14-dnevnoga roka. Izravne troškove povrata robe snosi kupac.
5. Ako je vraćeni proizvod oštećen, odnosno ako je drukčije umanjena njegova vrijednost, prodavač pridržava pravo na smanjenje vrijednosti povrata cjelokupne kupovne cijene.

Vraćanje proizvoda

Kupac je upoznat i slaže se s tim da prilikom kupnje navedenih proizvoda ne može uvažavati pravo na odstupanje od ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga:

  1. zapečaćena roba koja nije primjerena za povrat zbog zaštite zdravlja ili iz higijenskih uzroka ako je kupac nakon dostave otvorio pečat
  2. proizvodi koji su zbog svoje prirode neodvojivo pomiješani s drugim predmetima
  3. proizvodi koji se brzo kvare ili im brzo istječe rok uporabe

Ta odredba ne poseže u odredbe o jamstvu i/ili reklamacijama koje kupac može uvažavati sukladno ovim uvjetima poslovanja.

Za korištenje prava na odstupanje od ugovora kupac mora nedvosmislenom pisanom izjavom obavijestiti prodavača o svojoj odluci o odstupanju od ovog ugovora. To može učiniti pismom, poslanim običnom (savjetujemo preporučeno) ili elektroničkom poštom na dolje navedene adrese. U tu svrhu kupac neobvezno koristi priloženi obrazac-uzorak.

Da bi se uvažavao rok za odstupanje od ugovora, dovoljno je poslati obavijest u vezi s korištenjem prava kupca na odstupanje od ugovora prije isteka roka za odstupanje od ovog ugovora, dakle 14 dana od datuma uručenja.

Obrazac za odstup od ugovora

Kupac može uputiti odstupanje od ugovora pisano na elektroničku adresu ili adresu prodavača, s naznakom Odstupanje od ugovora:
Elektronička adresa: info@neyes.hr
Adresa: Neroli Purpur d.o.o., Ulica Stjepana Ladiše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Druge pritužbe i zahtjevi kupca

Kupac može poslati pritužbu i druge zahtjeve koji ne proistječu iz uvažavanja jamstva, reklamacija ili odstupanja od ugovora na elektroničku adresu ili običnu adresu prodavača, s naznakom Pritužba.
Elektronička adresa: info@neyes.hr
Adresa: Neroli Purpur d.o.o., Ulica Stjepana Ladiše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Održavanje proizvoda i upute

Kupac je upoznat i slaže se s tim da su svim proizvodima priložene upute  za održavanje, odnosno uporabu, tamo gdje je to smisleno i potrebno.

Posebni dogovori

Bez obzira na odredbe ovih uvjeta poslovanja, prodavač i kupac mogu drukčije dogovoriti sadržaje, ako su suglasni, a u skupnome praćenju interesa jednog i drugog. Prodavač je obvezan pobrinuti se za to kako posebni dogovori ni u kojem smislu ne mogu osigurati kupcu, koji je fizička osoba, manje prava od prava koja mu osiguravaju ovi uvjeti poslovanja.

Ograničenja odgovornosti

Prodavač se trudi zajamčiti ažurnost i pravilnost svih podataka koji su objavljeni na internetskoj stranici. Prodavač ne odgovara za pogreške u tekstu ili neažurnost podataka. Slike na internetskoj stranici prodavača jesu simbolične, osim tamo gdje je izričito navedeno da slika odražava stvarno stanje. Smatra se da je kupac upoznat te se slaže s tim da prodavač nije odgovoran za kašnjenja dostavne službe, a ni za oštećenja ambalaže proizvoda.

U slučaju oštećene ambalaže kupac je dužan vratiti dostavljeni proizvod izravno dostavnoj službi.

AUTORSKA PRAVA

Tekstovi na internetskoj stranici

Zabranjeno je kopirati sadržaje i tekstove na internetskoj stranici prodavača ili ih kako drukčije koristiti izvan potreba pravne suradnje između prodavača i kupca, osim ako je drukčije navedeno na internetskoj stranici. Svaki zahvat u autorsko pravo smatra se kršenjem prava intelektualnoga vlasništva te može biti predmet pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka.

Fotografije i audiovizualna djela na internetskoj stranici

Sve slike, video-snimke i druga audiovizualna djela koja su objavljena na internetskoj stranici jesu autorsko djelo prodavača te ih je zabranjeno kopirati ili kako drukčije koristiti izvan potreba pravne suradnje između prodavača i kupca, osim ako je drukčije navedeno na internetskoj stranici. Svaki zahvat u autorsko pravo smatra se kršenjem prava intelektualnoga vlasništva te može biti predmet pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka.

USLUGE PONUĐAČA

Ponuda usluga

Upravljač preko internetske stranice www.neyes.hr nudi uslugu rezervacija termina. Korisnik može birati sljedeće rezervacije termina:

1 Rezervacija termina za obrazovanje za stiliste

2 Rezervacija termina za produljivanje trepavica

3 Rezervacija termina za oblikovanje obrva (preko internetske stranice www.neyes.hr).

Usluge su detaljnije opisane na internetskoj stranici, gdje su također navedeni cjenici i uvjeti prijave.

Prijava na obrazovanje

Upravljač preko internetske stranice nudi mogućnost prijave na obrazovanje za stilista. Korisnik na internetskoj stranici bira vrstu obrazovanja, veličinu skupine, datum početka obrazovanja i paket obrazovanja. Klikom na gumb Više korisnik može pročitati opis i detalje pojedinačnog obrazovanja. Uz opis je navedene i cijena obrazovanja. Klikom na gumb Nastavi korisniku se otvara obrazac za unos podataka. Nakon unosa podataka, klikne na gumb Završi. Na elektroničku adresu prima obavijest o zaprimljenom upitu. Ponuđač usluga naknadno izvješćuje korisnika i potvrđuje rezervaciju ili nudi novi termin. Rezervacija termina smatra se obavljenom kad je termin potvrđen i usklađen između ponuđača i korisnika.

Po završetku obrazovanja korisnik može steći certifikat koji je detaljnije opisan na internetskoj stranici korisnika. Korisnik je upoznat te se slaže s tim da na obrazovanju sudjeluje na vlastitu odgovornost. Upoznat je s tim da će na obrazovanjima steći takvo znanje kako bi nakon obrazovanja mogao obavljati usluge stilista. Upravljač, odnosno organizator obrazovanja pridržava pravo na izmjene datuma obrazovanja, a o tome će unaprijed obavijestiti korisnika. Upravljač, odnosno organizator obrazovanja snosi odgovornost za kvalitetnu provedbu obrazovanja, ali nije i ne može biti odgovoran za kvalitetu i pravilnost obavljanja posla stilista po završenom obrazovanju. Također nije moguće podnošenje nikakvih zahtjeva protiv organizatora obrazovanja po osnovi obavljanja djelatnosti stilista pojedinca koji je pohađao obrazovanje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Obvezujuća priroda uvjeta poslovanja

1. Uvjeti poslovanja vrijede za sve kupce web-mjesta prodavača. 
2. Uvjeti poslovanja obvezujući su za sve pravne poslove koji se sklapaju na njihovoj osnovi preko web-mjesta prodavača. 
3. Uvjeti poslovanja sastavni su dio narudžbe kupca. 
4. Kupac potvrđuje popis i suglasnost s ovim uvjetima poslovanja prije narudžbe proizvoda.

Mjesna nadležnost

Uvjeti poslovanja vrijede za sve kupce i za kupnje, bez obzira na državu dostupa kupca.

Izmjene uvjeta poslovanja

1. Prodavač redovito ažurira uvjete poslovanja zakonskim izmjenama.
2. Prodavač pridržava pravo na povremene sadržajne popravke i izmjene uvjeta poslovanja.
3. Prodavač će elektroničkom porukom pravovremeno i u pisanom obliku izvješćivati svoje kupce o značajnim izmjenama.
4. Prodavač osigurava arhiv izmjena uvjeta poslovanja koji je svakome kupcu dostupan uz prethodni pisani zahtjev, upućen na kontaktnu elektroničku adresu prodavača.

Rješavanje sporova

Prodavač i kupac obvezuju se mirno i sporazumno rješavati eventualne nesuglasnosti i sporove. Prodavač ne priznaje nijednog izvođača za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova kao spor oko potrošačkog spora, au slučaju nerešenog spora kupac se može obratiti alternativnom tijelu za rješavanje sporova.
Kupac može odabrati alternativni oblik rješavanja spora te koristiti svoja prava preko internetske strani:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Razdoblje valjanosti

Pravni uvjeti na snazi su od: 09.09.2018 10:31